10 stycznia 2024

Regulamin Wynajmu Sali iNorge Forening

Rezerwacja i Płatności

Aktualne wolne terminy wynajmu można sprawdzić w naszym kalendarzu.

Sala dostępna jest wyłącznie dla członków iNorge Forening. Osoba wynajmująca musi posiadać aktywne członkostwo. Członkostwo można wykupić na naszej stronie internetowej inorge.org. Jesteśmy Non profit, bez członków nie możemy starać się o dofinansowania.

Rezerwacja sali dokonywana jest za pośrednictwem strony internetowej inorge.org. na której można dokonać rezerwacji sali oraz opłaty.

W przypadku rezygnacji z wynajmu, oplata nie jest zwracana.

Godziny wynajmu należy podawać w komentarzach do rezerwacji lub mailowo marszalek.lukasz@hotmail.com

Sala rezerwowana jest na 3 godziny. Przedłużenie czasu wynajmu jest możliwe, należy wtedy dokupić wielokrotność potrzebnego czasu. Np. 2 wynajmy to 6h

Wynajem możliwy jest w godzinach 8 do 22

iNorge Forening zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji. Pieniądze będą zwrócone na konto z jakiego została dokonana rezerwacja.

Zasady Korzystania z Pomieszczeń 

Kuchnia jest dostępna do przygotowania posiłków i napojów dla uczestników imprezy.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w kuchni. Tzn. zlew powinien być czysty, naczynia pochowane do szafek, zmywarka opróżniona i otwarta, na blatach porządek, podłoga odkurzona i umyta. Sprzęty elektryczne wyłączone i odłączone od sieci: lodówka, małe AGD, grzejnik naścienny. Śmietniki powinny być puste, a śmieci posegregowane (papier/śmieci mieszane) i wyrzucone do kontenerów znajdujących się w wiacie kontenerowej przy biurowcu.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w części jadalnej. Stoły i krzesła mogą zostać przestawione według potrzeby. Należy pamiętać, że przed opuszczeniem Sali, stoły i krzesła powinny być ułożone w oryginalnej konfiguracji, według rozpiski na sali. Stoły i krzesła powinny być czyste, a podłoga odkurzona i umyta mopem. Grzejniki naścienne wyłączone.

Drzwi na taras w jadalni powinny być zawsze zamknięte. Stanie na tarasie jest zabronione.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w sali tanecznej. Podłoga odkurzona i umyta mopem Okna pozamykane. Sprzęty elektryczne wyłączone i odłączone od sieci.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w toalecie, schowku oraz korytarzu. Toaleta, zlew oraz lustro powinno być umyte. Podłoga odkurzona i umyta mopem. Śmieci wyrzucone. Mokre i brudne ręczniki odłożone do schowka i zastąpione czystymi i suchymi.
Korytarz odkurzony i umyty mopem.
Schowek dostępny jest do użytku wynajmujących. W schowku wynajmujący znajdzie środki czystości, miejsce na czyste i brudne mopy i scierki. Użytkownik zobowiązany jest do wstępnego wyplukania i umycia mopów oraz rozwieszania ich w wyznaczonym miejscu.

Po zakończeniu imprezy, sala powinna zostać zamknięta, a klucz odłożony do skrytki z kodem. Należy pamiętać, aby kod został zmieniony, a klapka schowka zamknięta.

Ogólne zasady Bezpieczeństwo i Nadzór

Dzieci powinny być pod stałym nadzorem dorosłych.

Organizator imprezy jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. iNorge nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w czasie trwania wynajmu Sali.

W sali obowiązuje zakaz palenia oraz używania otwartego ognia. Za skutki pożaru i koszty związane z przyjechaniem straży pożarnej odpowiada wynajmujący.

Na każde 25 osób w wynajmowanej sali powinna być przeszkolona co najmniej jedna osoba do sprawy bezpieczeństwa przeciw pożarowego. Osoba przeszkolona powinna zapoznać się z planem przeciwpożarowym dołączonym jako załącznik nr 1.

Drzwi na taras w jadalni powinny być zawsze zamknięte. Stanie na tarasie jest zabronione.

Odpowiedzialność za Zniszczenia i złego Sprzątania

Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia spowodowane przez uczestników imprezy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, koszty naprawy będą obciążały wynajmującego.

W przypadku stwierdzenia konieczności sprzątania wynajmujący zostanie obciążony kwota 600kr/h pracy firmy sprzątającej.

Dekoracje

Użytkownik ma prawo do dekorowania sali zgodnie z własnymi preferencjami, z zastrzeżeniem, że dekoracje nie mogą uszkodzić wyposażenia. Na sali zamontowane są haczyki, do których można montować dekoracje zabierania się używania taśmy, gwoździ i innych materiałów, które mogą zniszczyć ściany.

Hałas i Muzyka

Poziom głośności w sali nie może zakłócać spokoju innych użytkowników budynku.

Odtwarzanie muzyki jest dozwolone do godziny 22. W przypadku interwencji policji, osobą odpowiedzialna jest wynajmujący.

Ostateczne Postanowienia

Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zapewnienia, że uczestnicy imprezy również będą go przestrzegać.

Wynajęcie Sali oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacje.

Regulamin obowiązuje od 1.01.2024

Załącznik 1

Działanie w przypadku pożaru lub zagrożenia życia

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

Zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę.

Natychmiast przerwij wszelkie działania i przygotuj się do ewakuacji.

Alarmowanie

Niezwłocznie powiadom służby ratunkowe, dzwoniąc pod odpowiedni numer alarmowy.Nødnummer i Norge – NYDBP.NO

Poinformuj wszystkich obecnych o zaistniałym zagrożeniu.

Ewakuacja

Bezzwłocznie i spokojnie opuść budynek korzystając z najbliższych wyjść ewakuacyjnych.

Pomagaj osobom z ograniczeniami ruchowymi oraz dzieciom.

Jeżeli to możliwe sprawdź pomieszczenia, czy ktoś nie potrzebuje pomocy.


Lokalizacja wyjść ewakuacyjnych i środków gaśniczych

Zbiórka

Udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki ewakuacyjnej, które znajduje się na parkingu przed budynkiem.

Przelicz wszystkich uczestników.

Nie oddalaj się od miejsca zbiórki do czasu przybycia służb ratunkowych.

Gaśnice

Jeśli to możliwe i bezpieczne, użyj dostępnych gaśnic lub węża strażackiego do próby ugaszenia pożaru.

Nie podejmuj działań, które mogą zwiększyć ryzyko.

Zachowanie w Dymie

W przypadku dużego zadymienia, poruszaj się przy ziemi, gdzie powietrze jest czystsze.

Zakryj usta i nos materiałem, aby uniknąć wdychania dymu.

Po Opuszczeniu Budynku

Nie wracaj do budynku do czasu, aż służby ratunkowe oświadczą, że jest to bezpieczne.

Postępuj zgodnie z instrukcjami służb ratunkowych.

W razie obrażeń

Udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym, jeśli potrafisz i jest to bezpieczne. Informuj służby ratunkowe o wszystkich poszkodowanych.